สถาบันอบรม เนท ไดเมนชั่น : NET Dimension Training
คอร์สอบรม ทุกมิติการตลาดออนไลน์ Internet Marketing - Digital Marketing
คอร์สสอนสร้างเว็บ CMS - Joomla - WordPress
คอร์สทำเว็บขายของออนไลน์ WooCommerce และ Magento

มิติใหม่แห่งการอบรม Internet Marketing, CMS Training และ หลักสูตรด้าน IT แบบเข้มข้นด้วยเนื้อหา และลงมือปฏิบัติจริงตลอดการอบรม ด้วยห้องอบรมฯ ที่พร้อมรองรับทุกท่าน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อม wireless internet ให้ท่านได้ใช้งานจริงแบบ online ในหลักสูตรที่ต้องใช้ internet เพื่อปฏิบิตจริง สร้างความสมบูรณ์แบบของการอบรม
ตลอดจนทีมอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอนที่มีประสบการณ์ ชำนาญเฉพาะด้าน และทีมงานอบรมสัมมนา-ทีมงาน NET Dimension Training การันตีผลหลังการอบรม 100% จบแล้วทำได้จริงทุกหลักสูตร

การอบรมของเรา พร้อมรองรับ ใน 3 รูปแบบ

อบรมแบบบุคคลทั่วไป (Public Training) ปี 2564
  : อบรมสำหรับบุคลลทั่วไป ที่สนใจพัฒนาทักษะ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในโลกอินเตอร์เน็ต ไอที CMS, Joomla, Wordpress, E-Commerce และการตลาดออนไลน์ Google, Facebook, Social Media - ทุกหลักสูตร อบรมแบบ step-by-step 1 คน 1 เครื่อง มีคอมพิวเตอร์ให้ทุกท่าน ห้องเล็ก 12 ที่นั่ง ห้องใหญ่ 20 ที่นั่ง ค่ะ
อบรมแบบจัดกลุ่ม (Group workshop - Customizes Training)
  : อบรมแบบกลุ่มเล็ก จัดกลุ่มมาเอง ตั้งแต่ 5-20 ท่าน ในหัวข้อที่ตรงความต้องการ และนำไปใช้งานได้ตรงเป้าหมายของกลุ่ม และทีมงาน (ใช้ห้องอบรมของทางสถาบันเรา ได้ค่ะ)
อบรมแบบภายในองค์กร (In-house Training)
  : อบรมแบบภายในองค์กร ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ 5-100 ท่าน ตามความเหมาะสมของหลักสูตร และสถานที่
 
หลักสูตรอบรมยอดนิยม ของเรา 2554-2563new-update-course
อบรมการตลาดออนไลน์   อบรมจูมล่า สอน joomla   อบรมสร้างเว็บ wordpress   อบรม Facebook Page for Marketing
คอร์ส Magento Training for E-commerce   คอร์ส WooCommerce   คอร์ส YouTube for Marketing (Branding)   คอร์ส Google for SME
หลักสูตรอบรม แบบ Public Training ของ สถาบันอบรม NET Dimension Training
หลักสูตร กาาตลาดสมัยใหม่ และ การตลาดออนไลน์ 2563/2564new-update-course
หลักสูตร การสร้างเว็บสมัยใหม่ เว็บ CMS 2563/2564 : Joomla - Wordpress - WooCommerce - Magentonew-update-course
อบรม สัมมนา กับ NET Dimension Training

1. ออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ได้
2. หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
3. การอบรมสัมมนา กับเรา สามารถลดหย่อนภาษี 200% ได้

สถาบันอบรม NET Dimension Training และ บริษัท เนท ไดเมนชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์ ข้อ 23.
" จัดฝึกอบรมสัมมนา อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อบรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ "
เราเป็นนิติบุคคล เพื่อจัดฝึกอบรมสัมมนา โดยเฉพาะ

ฝ่ายบุคคล ฝ่ายฝึกอบรม สามารถแจ้งขอสำเนาเอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบได้ อาทิเช่น
สำเนา ภพ.20 , หนังสือรับรอง และ วัตถุประสงค์ เป็นต้น


สำเนา ภพ.20 สำเนาหนังสือรับรอง สำเนาวัตถุประสงค์
เอกสารประกอบการอบรม ทุกท่าน และ
ประกาศนียบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
ไม่น้อยกว่า 80% (ของเวลาอบรม)
netdimensiontraining-certificate
ขอบคุณ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน นะคะ
ภาพส่วนหนึ่ง .. ของรอยยิ้ม ร่วมกัน
การอบรม @ สถาบันอบรม เนท ไดเมนชั่น
facebook training4 facebook training5 facebook training6
facebook training1 facebook training2 facebook training3
wordpress training10 wordpress training11 wordpress training12
wordpress training7 wordpress training8 wordpress training9
wordpress training4 wordpress training5 wordpress training6
สนใจคอร์สอบรม ด้านการตลาดออนไลน์ Internet Marketing - Digital Marketing
Google | SEO SEM | Social Media | YouTube | Facebook | Line
หรือ เว็บสมัยใหม่ CMS - Joomla -WordPress - WooCommerce - Magento

ติดต่อ ฝ่ายอบรมสัมมนา : NET Dimension Training
ห้องอบรม NET Dimension Training อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น16 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม
เดินทางสะดวก .. ติด BTS พญาไท และ ใกล้ Airport Link สถานีพญาไท


Tel : 02 - 612 - 9391 หรือ 081 - 376 - 9798 หรือ Line ID : TrainingLine
Email : training@netdimension.co.th

addfriend-TrainingLine

ใบลงทะเบียนอบรม PDF   training 2564
อบรม 3 ท่าน
ใบลงทะเบียนอบรม PDF
อบรม in-house training
payments
แผนที่ห้องอบรม
training 2563
training 2564
เอกสารประกอบการอบรม ทุกท่าน และ
ประกาศนียบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
ไม่น้อยกว่า 80% (ของเวลาอบรม)
netdimensiontraining-certificate
ขอบคุณ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน นะคะ
ภาพส่วนหนึ่ง .. ของรอยยิ้ม ร่วมกัน
การอบรม @ สถาบันอบรม เนท ไดเมนชั่น
facebook training4 facebook training5 facebook training6
facebook training1 facebook training2 facebook training3
wordpress training10 wordpress training11 wordpress training12
wordpress training7 wordpress training8 wordpress training9
wordpress training4 wordpress training5 wordpress training6
wordpress training1 wordpress training2 wordpress training3
joomla training28 joomla training29 joomla training30
joomla training25 joomla training26 joomla training27
joomla training22 joomla training23 joomla training24
joomla training19 joomla training20 joomla training21
joomla training16 joomla training17 joomla training18
joomla training13 joomla training14 joomla training15
joomla training10 joomla training11 joomla training12
joomla training7 joomla training8 joomla training9
joomla training4 joomla training5 joomla training6
joomla training1 joomla training2 joomla training3
  
our clients
netdimension letwalk-top

netdimension logo

NET Dimension Co., Ltd
128/176 Payatai Plaza Building, 16th Floor, Payatai Road, Ratchatavee, Bangkok 10400
Tel : 02-612-9391  Fax : 02-612-9392  Email : contact@netdimension.co.th

netdimension letwalk-text

copyright © 2009-2021 NET Dimension Co., Ltd. All right reserved

netdimension letwalk

NET Dimension Co., Ltd
Tel : 02-612-9391 Mobile : 081-376-9798
Line ID : TrainingLine
copyright © 2009-2021 NET Dimension Co., Ltd.
All right reserved