Our Clients : ลูกค้าของเรา
ส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ที่ส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรม กับ สถาบันอบรม NET Dimension Training

ส่วนหนึ่ง ของรายชื่อหน่วยงาน ที่ส่งบุคคลากร เข้าร่วมอบรมกับสถาบันอบรม เนท ไดเมนชั่น ของเรา
เนื่องจาก รายชื่อหน่วยงาน ทั้งหมด ตั้งแต่เปิดฝ่ายอบรมสัมมนา ปี 2553 เป็นต้นมา กว่า 10 ปี มีเป็นจำนวนมาก
ทางเรา ขอยกตัวอย่าง 100 หน่วยงาน
แสดงรวมไว้ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และธุรกิจ SME

ทั้งนี้ ทางสถาบันอบรมของเรา ขอขอบคุณอย่างสูง สำหรับทุกๆ หน่วยงาน
และ ทุกๆ ท่าน ที่มาอบรมร่วมกัน ค่ะ
บริษัท เกรทเฟรนด์ บิซซิเนซ ดีเวลล๊อปเมนท์ จำกัด กรมชลประทาน
บริษัท เจริญทรัพย์ ไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด กองทัพอากาศ
บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำกัด การไฟฟ้านครหลวง
บริษัท เนเชอรัล คอสเม็กส์ จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท เมก้า เมกเกอร์ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท เว็บ เอ็กซเพิร์ท จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บริษัท เอเซีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์
บริษัท แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน พื้นที่ 2
บริษัท แอร์ฟรานซ์ จำกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ
บริษัท โฟนนิค (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมครูมวยไทย
บริษัท โอสถสภาไทโช จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
บริษัท ไวทัล เว็ล จำกัด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
บริษัท ไฮล์ เอเซีย จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บริษัท คอร์ โซลูชั่น จำกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
บริษัท คีย์เอจท์ จำกัด โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
บริษัท ซิเคียวริตี้ อินโนเวชั่น จำกัด โรงเรียนวัดด่าน
บริษัท ซินท์ ดีไซน์ จำกัด โรงเรียนวัดตะลุ่ม
บริษัท ซีพี ค้าปลีก และการตลาด จำกัด โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
บริษัท ดรีมโฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
บริษัท ดับบลิวเจ เทคโนโลยี จำกัด โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
บริษัท ดิเอ๊กเพิร์ท ไอซีที จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ที.แอล. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริษัท ธนโรจน์ อิควิปเม้นท์ จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บริษัท น้อมบุญ จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
บริษัท บางกอกดรัก จำกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท พร็อสเพอร์ สโตน จำกัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน
บริษัท พรีเมียร์ ฟาร์ม่า ซัพพลาย จำกัด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ จำกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท ฟาสอินเตอร์ จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บริษัท ภตา อัญมณีโคลนนิ่ง จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บริษัท ภูรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บริษัท วาสก้า ออโต้พาร์ท จำกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บริษัท วิคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริษัท สุวรรณภูมิเรืองอารักษ์ จำกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) Absolute System Solution (Thailand) Co., Ltd
บริษัท อะโกรไบโอเมท จำกัด Great Eastern Drug Co., Ltd
บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล็ปเมต์ จำกัด Hafele (Thailand) Limited
บริษัท อิมสยามเทรดดิ้ง จำกัด Hitachi Metals (Thailand) Ltd.
บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด Hoyu Cosmetics (Thailand) Co., Ltd
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MeshTec International Co., Ltd
บมจ. อีสเทร์น สตาร์ เรียล เอสเตท OSOTSPA INTERNATIONAL CO., LTD.
บมจ. ธนาคารกรุงไทย Retailink (Thailand) Co., Ltd
 
สนใจอบรม Internet Marketing SEO SEM Facebook Ads Joomla WordPress Magento
ติดต่อ ฝ่ายอบรมสัมมนา : NET Dimension Training
ห้องอบรม NET Dimension Training อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น16 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม
เดินทางสะดวก .. ติด BTS พญาไท และ ใกล้ Airport Link สถานีพญาไท
Tel : 02 - 612 - 9391 หรือ 081 - 376 - 9798
Email : training@netdimension.co.th
Line ID : TrainingLine
 
 
อบรม 3 ท่าน
ใบลงทะเบียนอบรม PDF
training 2564
training 2565
เอกสารประกอบการอบรม ทุกท่าน และ
ประกาศนียบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
ไม่น้อยกว่า 80% (ของเวลาอบรม)
netdimensiontraining-certificate
 
ขอบคุณ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน นะคะ
ภาพส่วนหนึ่ง .. ของรอยยิ้ม ร่วมกัน
การอบรม @ สถาบันอบรม เนท ไดเมนชั่น
facebook training4 facebook training5 facebook training6
facebook training1 facebook training2 facebook training3
wordpress training10 wordpress training11 wordpress training12
wordpress training7 wordpress training8 wordpress training9
wordpress training4 wordpress training5 wordpress training6
wordpress training1 wordpress training2 wordpress training3
joomla training28 joomla training29 joomla training30
joomla training25 joomla training26 joomla training27
joomla training22 joomla training23 joomla training24
joomla training19 joomla training20 joomla training21
joomla training16 joomla training17 joomla training18
joomla training13 joomla training14 joomla training15
joomla training10 joomla training11 joomla training12
joomla training7 joomla training8 joomla training9
joomla training4 joomla training5 joomla training6
joomla training1 joomla training2 joomla training3
 
our clients
netdimension letwalk-top

netdimension logo

NET Dimension Co., Ltd
128/176 Payatai Plaza Building, 16th Floor, Payatai Road, Ratchatavee, Bangkok 10400
Tel : 02-612-9391  Fax : 02-612-9392  Email : contact@netdimension.co.th

netdimension letwalk-text

copyright © 2009-2022 NET Dimension Co., Ltd. All right reserved

netdimension letwalk