net dimension training
Internet Marketing 2020
หลักสูตร : ทุกมิติ การตลาดออนไลน์ 2563 สำหรับ SME E-Commerce
regist
net dimension training
Internet Marketing 2020
หลักสูตร : ทุกมิติ การตลาดออนไลน์ 2563 สำหรับ SME E-Commerce

Overview : การอบรม จัดแบบ New Normal

 • มาเดี่ยวนั่งแยก 1 ท่าน / มาคู่ นั่ง 2 / มา 3 นั่ง 3 ค่ะ
 • จำกัดจำนวน ห้องละ ไม่เกิน 12 ท่าน
 • มี การตรวจวัดอุณหภูมิ ทางเข้าอาคาร
 • มี เจลล้างมือ ในห้องอบรม
 • ต้อง สวมหน้ากากอนามัย ทุกท่าน
หลักสูตรอบรม Internet Marketing 2020
ทุกมิติ การตลาดออนไลน์ 2563 - สำหรับ SME และ E-commerce
มีการอัพเดทข้อมูลสดใหม่ทุกเดือนที่จัดอบรม ตามเทรนด์การตลาดออนไลน์
เรียนกับเรา ไม่มีเอ้าท์ ไม่มีตกเทรนด์ แน่นอนค่ะ :)

update ! - ปรับปรุงข้อมูล Online Marketing ใหม่ทุกเดือนค่ะ

หลักสูตรนี้ © พัฒนาหลักสูตรโดย สถาบันอบรม NET Dimension Training และ อ.เนตรนภิศ นามผล วิทยากรประจำหลักสูตร ประสบการณ์การตลาดออนไลน์นานกว่า 10 ปี ตั้งแต่ยุคเฟื่องฟูของ Google จนถึงยุคทองของ Social Media และยุคปัจจุบัน ร่ำรวยด้วยค้าขายออนไลน์

วัตถุประสงค์หลักสูตรนี้ : เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ SME E-commerce, ผู้บริหารการตลาด วางแผนการตลาด เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ และทีม Digital Marketing ทุกท่าน จะสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ กับธุรกิจ สินค้า และบริการ ได้
ตั้งแต่ เริ่มต้น ต้องรู้ ต้องเตรียม ไปจนถึง สู่โลกตลาดออนไลน์จริง แบบครบทุกมิติ การตลาดออนไลน์สมัยใหม่ ทั้งหลักการ รูปแบบ กลยุทธ์ กรณีศึกษา และเครื่องมือออนไลน์ยอดนิยม เครื่องมือฟรี และการโฆษณาออนไลน์ (ยิงแอด) ที่มีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย ได้ผลลัพธ์ถูกทาง เป็นต้น

* ครบทุกมิติ ความรู้การตลาดออนไลน์ สอนแน่นๆ 2 วันเต็ม 12 ชั่วโมง
* หลักสูตร นี้ มีภาคทฤษฏี - ภาคปฏิบัติ ทั้ง 2 ส่วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
* ลงมือปฏิบัติ ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อความสมบูรณ์ที่สุด ของเมนูคำสั่งต่างๆ

รูปแบบการอบรม
+ หลักสูตรอบรม 2 วันเต็ม / รวม 12 ชั่วโมง
+ มีคอมพิวเตอร์ และ internet ให้ ผู้เข้าอบรม ทุกท่าน 1 คน 1 เครื่อง
+ ชา กาแฟ อาหารว่าง และน้ำดื่ม
+ ได้รับประกาศนียบัตร ทุกท่าน (ที่เข้าอบรม ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลา)

Who Should Attend
1. เจ้าของธุรกิจ SME และ E-Commerce
2. ฝ่ายการตลาด - ฝ่ายการตลาดออนไลน์ - ทีมงานขายออนไลน์
3. ฝ่ายการตลาดสมัยใหม่ - Social Media Marketing
4. ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ ส่วนการขยายตลาด
5. บุคคลากรฝ่าย Internet Marketing / Digital Marketing / E-Marketing
6. ฝ่าย IT ที่ต้องรับผิดชอบงานการตลาดออนไลน์ หรือเว็บไซต์บริษัท
7. และท่านที่ กำลังวางแผนเตรียมทำธุรกิจออนไลน์ ทุกท่าน

สำหรับผู้สมัคร แบบนิติบุคคล
+ ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ได้
+ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้
+ ค่าอบรมสัมมนา ลดหย่อนภาษี ได้

วันที่ :    12 - 13 พฤศจิกายน 2563 ตารางอบรม 2563
เวลา :    10.00 - 17.00 น. 
สถานที่ :    ห้องอบรม NET Dimension Training อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16
    แผนที่
ค่าลงทะเบียน :    ท่านละ 4,280  บาท
    (รวม Vat แล้ว) นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
    * ไม่รับชำระหน้างาน ค่ะ
ศิษย์เก่า :    ลด 10 % ทุกหลักสูตร
กลุ่ม 3 ท่าน :    พิเศษ ลดทันที 15%
การชำระเงิน :    ชื่อบัญชี : บริษัท เนท ไดเมนชั่น จำกัด
    ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี : 2324 - 578 - 299
    รายละเอียด การหักภาษี ณ ที่จ่าย
   
วิทยากร :    อ.เนตรนภิศ นามผล
ประสบการณ์ :    1.วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ ภาครัฐและเอกชน ด้าน
    Graphics, Web, Programming, SEO, Social Media เป็นต้น
    2. มีประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์ Affiliate,
    Amazon, Google Adsense, และ PPC & CPC
    3. เป็นเจ้าของเว็บข่าวเพื่อการศึกษา อบรมสัมมนา
    4. Webmaster - WordPress /Joomla / Magento
    5. มีประสบการณ์ทำเว็บขึ้นอันดับ 1 - หน้า 1 Google
    6. เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร Internet Marketing 2011-2020

 

QRcode-ID-TrainingLine
addfriend-TrainingLine
สมัครอบรม ทางไลน์ไอดี ID: TrainingLine
หรือ
email : training@netdimension.co.th
หรือ
ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม

วันที่ :    12 - 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา :    10.00 - 17.00 น. 
สถานที่ :    ห้องอบรม
  NET Dimension Training
  อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16
    แผนที่
ค่าลงทะเบียน :    ท่านละ 4,280 บาท
    * รวม vat แล้ว
    * ไม่รับชำระหน้างาน ค่ะ
ศิษย์เก่า :    ลด 10 % ทุกหลักสูตร
กลุ่ม 3 ท่าน :    พิเศษ ลดทันที 15%
การชำระเงิน :    ชื่อบัญชี :
  บริษัท เนท ไดเมนชั่น จำกัด
    ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี :
  2324 - 578 - 299
    รายละเอียด การหักภาษี ณ ที่จ่าย
   
วิทยากร :    อ.เนตรนภิศ นามผล
ประสบการณ์ : 
 • วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ ภาครัฐและเอกชน ด้าน Graphics, Web, Programming, SEO, Social Media เป็นต้น
 • มีประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์ Affiliate, Amazon, Google Adsense, และ PPC & CPC
 • เป็นเจ้าของเว็บข่าวเพื่อการศึกษา อบรมสัมมนา
 • Webmaster - WordPress /Joomla / Magento
 • มีประสบการณ์ทำเว็บขึ้นอันดับ 1 - หน้า 1 Google
 • เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร Internet Marketing 2011-2020
หลักสูตร การตลาดออนไลน์ 2563 Internet Marketing 2020 ™
พัฒนาหลักสูตร โดย.. สถาบันอบรม NET Dimension Training (การละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่น่ารักเลยนะคะ อย่าทำ อย่าทำ)
Course outlines design by อ.เนตรนภิศ นามผล
Course Outlines : Internet Marketing 2020 อบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2563 สำหรับ E-Commerce และ SME ยุคใหม่ (2 วัน 12 ชั่วโมง)
Part 1 : Overview Internet Marketing 2020 : แนะนำการตลาดออนไลน์ 2563 ภาพรวม และความเข้าใจ เบื้องต้น
 • Introduction to Internet Marketing : แนะนำภาพรวม การตลาดออนไลน์ การตลาดสมัยใหม่
 • Internet Marketing Tools : เครื่องมือการตลาดออนไลน์ ที่นิยมในการทำการตลาดออนไลน์ ยุคปัจจุบัน
 • Update Trends 2020 : อะไรอิน-อะไรเอ้าท์ ในโลกการตลาดออนไลน์ ( update - ข้อมูลสดใหม่ทุกเดือน)
Part 2 : E-Commerce 2020 : การทำอีคอมเมิร์ซผสมผสานหลายช่องทาง ปี 2563
 • Update E-Commerce Today : อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับ อีคอมเมิร์ซ 2563 ( ข้อมูลสดใหม่ทุกเดือน! )
 • Website for E-Commerce : การทำอีคอมเมิร์ซ ในรูปแบบเว็บไซต์ ที่นักการตลาดออนไลน์ ต้องรู้
 • Mobile E-Commerce : การทำอีคอมเมิร์ซ ในรูปแบบมือถือ (M-Commerce) ที่นักการตลาดออนไลน์ ต้องรู้
 • Social Commerce : การทำอีคอมเมิร์ซ ในรูปแบบโซเชียลมีเดีย (S-Commerce) ที่นักการตลาดออนไลน์ ต้องรู้
 • E-Marketplace : การทำอีคอมเมิร์ซ ผ่านตลาดกลางซื้อ-ขาย platform เจ้าดังอย่าง Lazada, Shopee, และเบอร์รองอื่นๆ ที่น่าสนใจ ที่นักการตลาดออนไลน์ ต้องรู้
 • บรรยาย + Case Study
Part 3 : SEO 2020 : การทำเอสอีโอ แบบคุณภาพ เพื่อเพิ่มอันดับในหน้าค้นหา Google ปี 2563
 • Introduction to SEO : ทำความเข้าใจเอสอีโอ เบื้องต้น ไม่ใช่สาย IT ก็เข้าใจได้
 • Basic SEO for Marketing : เอสอีโอ เบื้องต้นที่นักการตลาดออนไลน์ ต้องรู้ ( ข้อมูลสดใหม่ อัพเดทตาม Google SEO )
 • SEO for Website : กลยุทธ์การปรับเอสอีโอ ให้คะแนนเว็บไซต์ดี อันดับในหน้าค้นหา ดีขึ้น
 • SEO for E-commerce : กลยุทธ์การปรับเอสอีโอ ให้ร้านค้า-สินค้า อันดับในหน้าค้นหา ดีขึ้น
 • SEO for Social Media : กลยุทธ์การปรับเอสอีโอ ให้โซเชียลมีเดีย ยอดนิยม เช่น เพจ Facebook หรือช่อง YouTube ของธุรกิจ เป็นต้น
 • บรรยาย + Case Study + ลงมือปฏิบัติจริง
Part 4 : Social Media Marketing 2020 : การทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ปี 2563
 • Social Media Update : อัพเดท trends ของโซเชียลมีเดีย ที่นักการตลาดออนไลน์ ต้องรู้ ( ข้อมูลสดใหม่ทุกเดือน! )
 • Facebook Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Facebook
 • Instagram Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Instagram
 • YouTube Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม YouTube
 • Line Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Line OA ( LINE Official Account หรือ Line@ )
 • บรรยาย + Case Study + ลงมือปฏิบัติจริง
Part 5 : Online Advertising 2020 : การโฆษณาออนไลน์ สำหรับการตลาดออนไลน์สมัยใหม่ 2563
 • Introduction to Online Advertising : แนะนำ ภาพรวมการทำโฆษณาออนไลน์
 • Online Advertising Rules 2020 : กฏเกณฑ์โฆษณาออนไลน์ ที่ ต้องรู้-ห้ามทำ-ควรทำ ( ข้อมูลสดใหม่ทุกเดือน! )
 • Facebook Ads : การทำโฆษณาออนไลน์ เจาะกลุ่มเป้าหมาย กับ Facebook
 • Instagram Ads : การทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อสร้างแบรนด์ กับ Instagram
 • Google Ads : การทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อปิดการขาย กับ Google
 • Remarks * Online Ads ในหัวข้อนี้ตรงกับ คำว่า "ยิงแอด" ตามสมัยนิยม ค่ะ
 • บรรยาย + Case Study + ลงมือปฏิบัติจริง
Part 6 : Must Knows 2020 : สรุป สิ่งที่นักการตลาดออนไลน์ 2563 ต้องรู้ !!
 • Must Knows 2020 : สรุป สิ่งที่นักการตลาดออนไลน์ 2563 ต้องรู้ค่ะ ... รู้ก่อน ทำก่อน เพื่อเดินนำหน้าคู่แข่ง ค่ะ

ทุกหัวข้ออบรม มีเนื้อหาสอนภาคทฤษฏี สอนทุกมิติความรู้ และ Workshop ลงมือทำจริง เรียน 2 วันเต็ม แน่นๆ

ติดต่อข้อมูลอบรมเพิ่มเติม หรือแบบกลุ่ม in-house หรืออบรมสำหรับองค์กร ได้ที่ Tel : 02-612-9391 หรือ LineID : TrainingLine
copyright © สถาบันอบรม NET Dimension Training


ส่วนหนึงของภาพความประทับใจ ในการอบรม การตลาดออนไลน์ ร่วมกัน สถาบันอบรม NET Dimension Training : ขอบคุณมากค่ะ :D
2010pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2010pic4-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2011pic2-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2011pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2012pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2012pic4-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์
2012pic6-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2013pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2013pic2-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2013pic5-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2013pic8-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2014pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์
2014pic2-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2014pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2014pic5-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2015pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2015pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2015pic4-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์
2016pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2016pic2-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2016pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2016pic4-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2016pic5-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2017pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์
2017pic2-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2017pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2017pic4-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2017pic5-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2017pic6-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2017pic7-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์
2018pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2018pic2-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2018pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2018pic4-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2018pic5-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2018pic6-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์
2019pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2019pic2-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2019pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2019pic4-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2019pic5-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2019pic6-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์
© ทุกภาพถ่าย เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันอบรม NET Dimension Training และ หน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม เท่านั้น ไม่อนุญาต ให้นำไปใช้ ที่เว็บไซต์อื่น นะคะ ©
addfriend-TrainingLine

netdimension letwalk-top

netdimension logo

NET Dimension Co., Ltd
128/176 Payatai Plaza Building, 16th Floor, Payatai Road, Ratchatavee, Bangkok 10400
Tel : 02-612-9391  Fax : 02-612-9392  Email : contact@netdimension.co.th

netdimension letwalk-text

copyright © 2009-2020 NET Dimension Co., Ltd. All right reserved

netdimension letwalk

NET Dimension Co., Ltd
Tel : 02-612-9391 Mobile : 081-376-9798
Line ID : TrainingLine
copyright © 2009-2020 NET Dimension Co., Ltd.
All right reserved