net dimension training
Joomla Training for Beginner ©
หลักสูตร : อบรมจูมล่า สอนสร้างเว็บไซต์จูมล่า พื้นฐาน มือใหม่สร้างเว็บได้
regist
net dimension training
Joomla Training for Beginner ©
หลักสูตร : อบรมจูมล่า สอนสร้างเว็บไซต์จูมล่า พื้นฐาน
มือใหม่สร้างเว็บได้

Overview : การอบรม จัดแบบ New Normal

 • มาเดี่ยวนั่งแยก 1 ท่าน / มาคู่ นั่ง 2 / มา 3 นั่ง 3 ค่ะ
 • จำกัดจำนวน ห้องละ ไม่เกิน 12 ท่าน
 • มี การตรวจวัดอุณหภูมิ ทางเข้าอาคาร
 • มี เจลล้างมือ ในห้องอบรม
 • ต้อง สวมหน้ากากอนามัย ทุกท่าน
update NEW! Joomla - สอนด้วยเวอร์ชั่นใหม่ ที่เสถียรแล้ว
หลักสูตร อบรมสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla for Beginner เวอร์ชั่น 3.9+
และ update ลูกเล่นเว็บสมัยใหม่ - เว็บแสดงผลในมือถือได้


คอร์ส Joomla พัฒนาหลักสูตร โดย © สถาบันอบรม NET Dimension Training และ อ.เนตรนภิศ นามผล วิทยากรประจำหลักสูตร CMS : Joomla/WordPress ประสบการณ์สอนสร้างเว็บไซต์มากกว่า 10 ปี ใช้งาน Joomla จริง และทำเว็บจริง ตั้งแต่ยุค Joomla 1.5.x เป็นต้นมา จนปัจจุบันก้าวเข้าสู่ Joomla 4.0

วัตถุประสงค์หลักสูตรนี้ : เพื่อสร้างเว็บไซต์จูมล่า ด้วยเวอร์ชั่นที่เสถียรแล้ว ตอบโจทย์รูปแบบเว็บสมัยใหม่ มีหลังบ้าน ไว้ทำเว็บ มีหน้าบ้าน แสดงผลบนมือถือได้
สอนตั้งแต่ ติดตั้งโปรแกรม สร้างเว็บ สร้างเนื้อหา สร้างเมนู ใส่ลูกเล่นเว็บ จนถึงนำเว็บขึ้นโฮสจริง ได้

รูปแบบการอบรม
+ หลักสูตรอบรม 2 วันเต็ม / รวม 12 ชั่วโมง
+ มีคอมพิวเตอร์ และ internet ให้ ผู้เข้าอบรม ทุกท่าน 1 คน 1 เครื่อง
+ ชา กาแฟ อาหารว่าง และน้ำดื่ม
+ ได้รับประกาศนียบัตร ทุกท่าน (ที่เข้าอบรม ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลา)

Who Should Attend
1. มือใหม่ และผู้เริ่มต้น หัดทำเว็บ
2. ธุรกิจ ยุค 4G/5G ที่ต้องการมีเว็บ เพิ่มช่องทางการตลาดในโลกออนไลน์
3. เจ้าของกิจการออนไลน์ และ ธุรกิจ E-Commerce
4. SMEs ที่กำลังพัฒนาสู่ E-SME
5. บุคคลากร ผู้ดูแลงานเว็บไซต์ ขององค์กร ภาครัฐ ราชการ มหาวิทยาลัย
6. ผู้สนใจทำเว็บ CMS - Joomla ทุกท่าน

สำหรับผู้สมัคร แบบนิติบุคคล
+ ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ได้
+ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้
+ ค่าอบรมสัมมนา ลดหย่อนภาษี ได้

วันที่ :    5 - 6 พฤศจิกายน 2563 ตารางอบรม 2563
เวลา :    10.00 - 17.00 น. 
สถานที่ :    ห้องอบรม NET Dimension Training อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16
    แผนที่
ค่าลงทะเบียน :    ท่านละ 3,400 บาท
    (รวม Vat แล้ว) นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
    * ไม่รับชำระหน้างาน ค่ะ
ศิษย์เก่า :    ลด 10 % ทุกหลักสูตร
กลุ่ม 3 ท่าน :    พิเศษ ลดทันที 15%
การชำระเงิน :    ชื่อบัญชี : บริษัท เนท ไดเมนชั่น จำกัด
    ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี : 2324 - 578 - 299
    รายละเอียด การหักภาษี ณ ที่จ่าย
   
วิทยากร :    อ.เนตรนภิศ นามผล
ประสบการณ์ :    1.วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ ภาครัฐและเอกชน ด้าน
    Graphics, Web, Programming, SEO, Social Media เป็นต้น
    2. มีประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์ Affiliate,
    Amazon, Google Adsense, และ PPC & CPC
    3. เป็นเจ้าของเว็บข่าวเพื่อการศึกษา อบรมสัมมนา
    4. Webmaster - WordPress /Joomla / Magento
    5. มีประสบการณ์ทำเว็บขึ้นอันดับ 1 - หน้า 1 Google
    6. เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร Internet Marketing 2011-2020

 

QRcode-ID-TrainingLine
addfriend-TrainingLine
สมัครอบรม ทางไลน์ไอดี ID: TrainingLine
หรือ
email : training@netdimension.co.th
หรือ
ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม

วันที่ :    5 - 6 พฤศจิกายน 2563
เวลา :    10.00 - 17.00 น. 
สถานที่ :    ห้องอบรม
  NET Dimension Training
  อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16
    แผนที่
ค่าลงทะเบียน :    ท่านละ 3,400 บาท
    * รวม vat แล้ว
    * ไม่รับชำระหน้างาน ค่ะ
ศิษย์เก่า :    ลด 10 % ทุกหลักสูตร
กลุ่ม 3 ท่าน :    พิเศษ ลดทันที 15%
การชำระเงิน :    ชื่อบัญชี :
  บริษัท เนท ไดเมนชั่น จำกัด
    ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี :
  2324 - 578 - 299
    รายละเอียด การหักภาษี ณ ที่จ่าย
   
วิทยากร :    อ.เนตรนภิศ นามผล
ประสบการณ์ : 
 • วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ ภาครัฐและเอกชน ด้าน Graphics, Web, Programming, SEO, Social Media เป็นต้น
 • มีประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์ Affiliate, Amazon, Google Adsense, และ PPC & CPC
 • เป็นเจ้าของเว็บข่าวเพื่อการศึกษา อบรมสัมมนา
 • Webmaster - WordPress /Joomla / Magento
 • มีประสบการณ์ทำเว็บขึ้นอันดับ 1 - หน้า 1 Google
 • เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร Internet Marketing 2011-2020
joomla training for beginner
รายละเอียดหลักสูตร : Joomla Training for Beginner ©
พัฒนาหลักสูตร โดย.. สถาบันอบรม NET Dimension Training (การละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่น่ารักเลยนะคะ อย่าทำ อย่าทำ)
Course outlines design by อ.เนตรนภิศ นามผล
Joomla Training for Beginner อบรมสร้างเว็บไซต์จูมล่า อบรมเต็มอิ่มกับ Joomla ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงสร้างเว็บได้
Part 1 Introduction : ภาพรวม และความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ Joomla
 • แนะนำ ภาพรวม Joomla ภาพรวม เวอร์ชั่นต่างๆ ที่นิยม สำหรับคนทำเว็บ
 • เปรียบเทียบ ความแตกต่าง ของ Joomla 1.5 / 2.5 / 3.x
 • รู้จักคุณสมบัติใหม่ คำสั่งใหม่ ใน Joomla 2020
Part 2 Installation : การติดตั้ง Joomla 3.x และการจัดการเบื้องต้น
 • ข้อควรรู้ก่อนการติดตั้ง Joomla 3.x
 • การเตรียมระบบ Web Server หรือโฮสจำลองด้วย XAMPP
 • การสร้างฐานข้อมูล MySQL สำหรับเว็บ Joomla 3.x
 • การติดตั้ง Joomla 3.x แบบ step-by-step
 • การจัดการค่าสำคัญต่างๆ ระหว่างการติดตั้งโปรแกรม
Part 3 Joomla Basic Configuration : การปรับแต่งค่าเบื้องต้นก่อนสร้างเว็บ Joomla 3.x
 • การตั้งค่าริ่มต้นของ Joomla 3.x ด้วย Global Configuration
 • การตั้งค่าคอนฟิก เกี่ยวกับชื่อเว็บไซต์
 • การตั้งค่าคอนฟิก เกี่ยวกับการเปิด/ปิด เว็บไซต์
 • การตั้งค่าคอนฟิก เกี่ยวกับเขตเวลา/โซนเวลา (Time Zone) ของประเทศไทย
 • การตั้งค่าคอนฟิก เกี่ยวกับ SEO ส่วนหลักของเว็บ Joomla
Part 4 Joomla Contents : การสร้างเนื้อหาเว็บ หมวดหมู่ และมีเดีย สำหรับเว็บ Joomla 3.x
 • ทำความเข้าใจโครงสร้างเนื้อหาเว็บจูมล่า (Content Architecture)
 • การสร้าง และจัดการหมวดหมู่เนื้อหา (Category)
 • การสร้าง และจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ สไตล์จูมล่า (Article)
 • การสร้าง และจัดการเนื้อหาเว็บหน้าแรก (Featured)
 • การเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ให้ Joomla Contents อาทิเช่น
 • การใส่ภาพ แบบต่างๆ (Photo & Images)
 • การใส่วิดีโอ แบบต่างๆ (Video & YouTube)
 • การใส่ไฟล์เพลง ไฟล์เสียง (Music, Sound, and MP3)
 • การใส่ไฟล์เอกสาร ต่างๆ เช่น Excel หรือ PDF
 • การใส่ลิงค์ และปุ่มแบบต่างๆ เช่นปุ่ม Read more หรือลิงค์อ่านต่อ
 • การใส่แผนที่กูเกิ้ล (Goolge Map)
 • เป็นต้น
Part 5 Menus : การสร้างเมนู และการจัดการเมนู ใน Joomla 3.x
 • การสร้างเมนูหลัก ที่จำเป็นสำหรับเว็บ เช่น Home, About Us, Contact Us เป็นต้น
 • การสร้างเมนูย่อย เมนูแบบมีมิติของเว็บสมัยใหม่
 • การสร้างเมนูเชื่อมโยงไปเปิดเนื้อหา-หมวดหมู่ ส่วนต่างๆ ภายในเว็บได้
 • การสร้างเมนูลิงค์ออกไปนอกเว็บได้ เช่นไป เพจ facebook หรือ ไปบริษัทฯในเครือ
 • การส้รางเมนู สำหรับสมาชิก (Member menu)
Part 6 Joomla Components & Modules : การทำงานกับส่วนเสริม Joomla เพื่อเพิ่มความเป็นเว็บสมัยใหม่ แบบมืออาชีพให้เว็บ Joomla 3.x
+++ สอนการจัดการส่วนเสริม มาตรฐาน Joomla ในระบบทั้งหมด เช่น +++
 • สอนสร้าง และจัดการระบบป้ายโฆษณา (Banner)
 • สอนสร้าง และจัดการระบบรายชื่อ (Contacts) และสร้างแบบฟอร์มติดต่อเรา Contact Form
 • สอนสร้าง และจัดการระบบส่งข้อความส่วนตัว (Private Messages)
 • สอนสร้าง และจัดการส่วนค้นหา แบบต่างๆ (Search & Smart Search)
 • สอนสร้าง และจัดการระบบสร้างหน้าข่าว RSS (Syndicate Component) สามารถดึงข่าวจากเว็บไซต์อื่น มาแสดงหน้าเว็บจูมล่า
 • การทำลิงค์แบบ Redirect เพื่อแก้ไขปัญหา ลิงค์เสีย
 • การใส่แท็ก แบบสื่อสังคมออนไลน์ให้เว็บ Joomla (Tags)
+++ สอนเพิ่มส่วนเสริม ยอดนิยม Joomla เช่น +++
 • การสร้างเว็บไซต์ Joomla 2 ภาษา และ แปลภาษาได้หลายภาษา
 • การสร้างหน้า Download เอกสาร หรือไฟล์ต่างๆ เช่น PDF, Zip เป็นต้น
 • การสร้างสไลด์สวยๆ และ Gallery ภาพ สวยแบบเว็บสมัยใหม่
 • การสร้างปุ่ม Social Media ในหน้าเว็บแบบสวยๆ สมัยใหม่
 • การสร้างแบบฟอร์ม ใช้เอง โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
 • การติดตั้งตัวเก็บสถิติ คนเข้าเว็บ
 • การติดตั้งส่วนเสริม ด้านความปลอดภัย ให้เว็บ Joomla
 • และส่วนเสริมอื่นๆ ที่นิยมปรับแต่งเว็บไซต์ Joomla ในช่วงเดือนนั้น ๆ 
Part 7 Joomla Users : การจัดการระบบสมาชิก Joomla 3.x
 • หลักการเบื้องต้น เรื่องสิทธิในการเข้าถึง ของ Joomla
 • การสร้างระบบสมาชิก ลงทะเบียนสมาชิก (Log-in และ Registration Form)
 • การกำหนดสิทธิ การเข้าถึงข้อมูลของสมาชิก ในระดับต่างๆ
 • การเพิ่ม และลบสมาชิก โดยผู้ดูแลเว็บ
Part 8 Joomla Template : การติดตั้ง และจัดการ กับเทมเพลตของเว็บ Joomla 3.x
 • ทำความรู้จัก Joomla เทมเพลตหน้าบ้าน-หลังบ้าน (frontend-backend)
 • การจัดการเทมเพลตจูมล่า เวอร์ชั่นใหม่ เช่น โลโก้ สี ตัวอักษร เป็นต้น
 • สอนการติดตั้ง การจัดการเทมเพลตหลังการติดตั้ง และสอนการ download ใช้เอง
 • *** สถาบันมีแจก joomla template ฟรี 50 แบบ
Part 9 Backup + FTP : สอน Upload ขึ้นโฮส จริง (localhost to Hosting)
 • การเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ก่อนนำเว็บขึ้นโฮสจริง
 • การเตรียม backup สำรองข้อมูลเว็บ เพื่อ upload ขึ้นโฮสจริง
 • การ FTP Joomla ขึ้นโฮสจริง มีเว็บบนโฮสจริง (localhost > host)
 • สอนการจัดการเว็บ Joomla บนโฮสจริง หลังการอัพขึ้น (ต้องรู้) เรื่องความปลอดภัย และ permission
*** คอมพิวเตอร์ และ โฮส ทางสถาบันฯเรา มีให้ใช้งาน ฟรี ค่ะ 1 คน 1 เครื่อง ***

ติดต่อข้อมูลอบรมเพิ่มเติม หรือแบบกลุ่ม in-house หรืออบรมสำหรับองค์กร ได้ที่ Tel : 02-612-9391 หรือ LineID : TrainingLine
copyright © สถาบันอบรม NET Dimension Training

ตัวอย่าง เว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla Beginner Training หลายแบบ หลายสไตล์
คุณเองก็ทำได้ .. อบรม 2 วัน สร้างเว็บไซต์ได้ด้วย Joomla  : Joomla Training for Beginner Examples
joomlaexample01 joomlaexample02 joomlaexample03 joomlaexample04 joomlaexample05 joomlaexample06 joomlaexample07 joomlaexample08


ส่วนหนึงของภาพความประทับใจ ในการอบรม Joomla ร่วมกัน สถาบันอบรม NET Dimension Training : ขอบคุณมากค่ะ :D
joomla2012netdimensiontraining-1 joomla2012netdimensiontraining-5 joomla2012netdimensiontraining-4 joomla2012netdimensiontraining-2 joomla2013netdimensiontraining-2 joomla2013netdimensiontraining-3
joomla2013netdimensiontraining-4 joomla2013netdimensiontraining-6 joomla2014netdimensiontraining-2 joomla2014netdimensiontraining-3 joomla2014netdimensiontraining-4 joomla2014netdimensiontraining-6
joomla2015netdimensiontraining-1 joomla2015netdimensiontraining-2 joomla2015netdimensiontraining-3 joomla2015netdimensiontraining-4 joomla2015netdimensiontraining-5 joomla2015netdimensiontraining-6
joomla2016netdimensiontraining-1 joomla2016netdimensiontraining-2 joomla2016netdimensiontraining-3 joomla2016netdimensiontraining-4 joomla2016netdimensiontraining-5 joomla2016netdimensiontraining-6
joomla2016netdimensiontraining-7 joomla2016netdimensiontraining-8 joomla2016netdimensiontraining-9 joomla2017netdimensiontraining-1 joomla2017netdimensiontraining-2 joomla2017netdimensiontraining-3
joomla2017netdimensiontraining-4 joomla2018netdimensiontraining-1 joomla2018netdimensiontraining-2 joomla2018netdimensiontraining-3 joomla2018netdimensiontraining-4 joomla2018netdimensiontraining-5
© ทุกภาพถ่าย เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันอบรม NET Dimension Training และ หน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม เท่านั้น ไม่อนุญาต ให้นำไปใช้ ที่เว็บไซต์อื่น นะคะ ©
addfriend-TrainingLine

netdimension letwalk-top

netdimension logo

NET Dimension Co., Ltd
128/176 Payatai Plaza Building, 16th Floor, Payatai Road, Ratchatavee, Bangkok 10400
Tel : 02-612-9391  Fax : 02-612-9392  Email : contact@netdimension.co.th

netdimension letwalk-text

copyright © 2009-2020 NET Dimension Co., Ltd. All right reserved

netdimension letwalk

NET Dimension Co., Ltd
Tel : 02-612-9391 Mobile : 081-376-9798
Line ID : TrainingLine
copyright © 2009-2020 NET Dimension Co., Ltd.
All right reserved