net dimension training
Internet Marketing 2019
หลักสูตร : ทุกมิติ การตลาดออนไลน์ 2562 สำหรับ SME E-Commerce
regist
net dimension training
Internet Marketing 2019
หลักสูตร : ทุกมิติ การตลาดออนไลน์ 2562 สำหรับ SME E-Commerce

Overview
หลักสูตรอบรม Internet Marketing 2019 ทุกมิติ การตลาดออนไลน์ 2562
update NEW! @2019 และมีการอัพเดทข้อมูลใหม่ ทุกเดือนที่อบรม ตามเทรนด์การตลาดออนไลน์


หลักสูตรนี้ © พัฒนาหลักสูตรโดย สถาบันอบรม NET Dimension Training และ อ.เนตรนภิศ นามผล วิทยากรประจำหลักสูตร ประสบการณ์การตลาดออนไลน์นานกว่า 8 ปี
ตั้งแต่ยุคเฟื่องฟูของ Google จนถึงยุคทองของ Social Media

วัตถุประสงค์หลักสูตรนี้ :
เหมาะสมกับผู้บริหารการตลาด วางแผนการตลาด เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ และ เจ้าของกิจการ SME E-Commerce จะสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ กับธุรกิจ สินค้า และบริการ ได้
ตั้งแต่ เริ่มต้น แบบเข้าใจพื้นฐาน ไปจนถึง สู่โลกตลาดออนไลน์จริง แบบมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาครบทุกมิติ ทั้งหลักการ รูปแบบ กลยุทธ์ กรณีศึกษา และเครื่องมือออนไลน์ยอดนิยม เครื่องมือฟรี และการโฆษณาออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย ได้ผลลัพธ์ถูกทาง เป็นต้น

* ครบทุกมิติ ความรู้การตลาดออนไลน์ แน่นมาก 2 วันเต็ม 12 ชั่วโมง
* หลักสูตร นี้ มีภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ทั้ง 2 ส่วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
* ลงมือปฏิบัติ ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อความสมบูรณ์ที่สุด ของเมนูคำสั่งต่างๆ

รูปแบบการอบรม
+ หลักสูตรอบรม 2 วันเต็ม / รวม 12 ชั่วโมง
+ มีคอมพิวเตอร์ และ internet ให้ ผู้เข้าอบรม ทุกท่าน 1 คน 1 เครื่อง
+ ชา กาแฟ อาหารว่าง และน้ำดื่ม
+ ได้รับประกาศนียบัตร ทุกท่าน (ที่เข้าอบรม เต็มเวลา)

Who Should Attend
1. เจ้าของธุรกิจ SME และ E-Commerce
2. ฝ่ายการตลาด - ฝ่ายการตลาดออนไลน์ - ฝ่ายขาย
3. ฝ่ายการตลาดสมัยใหม่ - Social Media Marketing
4. ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ ส่วนการขายการตลาด
5. บุคคลากรฝ่าย Internet Marketing / Online Marketing / E-Marketing
6. ฝ่าย IT ที่ต้องรับผิดชอบงานการตลาดออนไลน์
7. และท่านที่ กำลังวางแผนเตรียมทำธุรกิจออนไลน์ ทุกท่าน

สำหรับผู้สมัคร แบบนิติบุคคล
+ ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ได้
+ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้
+ ค่าอบรมสัมมนา ลดหย่อนภาษี ได้

วันที่ :    16 - 17 กันยายน 2562 ตารางอบรม 2562
เวลา :    10.00 - 17.00 น. 
สถานที่ :    ห้องอบรม NET Dimension Training อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16
    แผนที่
ค่าลงทะเบียน :    ท่านละ 4,160  บาท
    ( รวม vat และ หัก ณ ที่จ่ายแล้ว) *ไม่รับชำระหน้างาน ค่ะ
ศิษย์เก่า :    ลด 10 % ทุกหลักสูตร
กลุ่ม 3 ท่าน :    พิเศษ ลดทันที 15%
การชำระเงิน :    ชื่อบัญชี : บริษัท เนท ไดเมนชั่น จำกัด
    ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี : 2324 - 578 - 299
    รายละเอียด การหักภาษี ณ ที่จ่าย
   
วิทยากร :    อ.เนตรนภิศ นามผล
ประสบการณ์ :    1.วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ ภาครัฐและเอกชน ด้าน
    Graphics, Web, Programming, CMS, SEO เป็นต้น
    2. มีประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์ Affiliate,
    Amazon, Google Adsense, และ PPC & CPC
    3. เป็นเจ้าของเว็บข่าวเพื่อการศึกษา อบรมสัมมนา
    4. Blogmaster Webmaster WordPress Joomla
    5. มีประสบการณ์ทำเว็บขึ้นอันดับ 1 - หน้า 1 Google
    6. เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร Internet Marketing 2011-2018
วันที่ :    16 - 17 กันยายน 2562
เวลา :    10.00 - 17.00 น. 
สถานที่ :    ห้องอบรม
  NET Dimension Training
  อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16
    แผนที่
ค่าลงทะเบียน :    ท่านละ 4,160 บาท
    *รวม vat และ หัก ณ ที่จ่ายแล้ว
    *ไม่รับชำระหน้างาน ค่ะ
ศิษย์เก่า :    ลด 10 % ทุกหลักสูตร
กลุ่ม 3 ท่าน :    พิเศษ ลดทันที 15%
การชำระเงิน :    ชื่อบัญชี :
  บริษัท เนท ไดเมนชั่น จำกัด
    ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี :
  2324 - 578 - 299
    รายละเอียด การหักภาษี ณ ที่จ่าย
   
วิทยากร :    อ.เนตรนภิศ นามผล
ประสบการณ์ : 
 • วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ ภาครัฐและเอกชน ด้าน Graphics, Web, Programming, CMS, SEO เป็นต้น
 • มีประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์ Affiliate, Amazon, Google Adsense, และ PPC & CPC
 • เป็นเจ้าของเว็บข่าวเพื่อการศึกษา อบรมสัมมนา
 • Blogmaster Webmaster WordPress Joomla
 • มีประสบการณ์ทำเว็บขึ้นอันดับ 1 - หน้า 1 Google
 • เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร Internet Marketing 2011-2018
หลักสูตร การตลาดออนไลน์ 2562 Internet Marketing 2019 ™
พัฒนาหลักสูตร โดย.. สถาบันอบรม NET Dimension Training (การละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่น่ารักเลยนะคะ อย่าทำ อย่าทำ)
Course outlines design by อ.เนตรนภิศ นามผล
Internet Marketing 2019 อบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ 2562 สำหรับ E-Commerce และ SME ยุคใหม่
Part 1 : Overview Internet Marketing 2019 : : แนะนำการตลาดออนไลน์ 2562 ภาพรวม และความเข้าใจ เบื้องต้น
 • Introduction to Internet Marketing : แนะนำภาพรวม การตลาดออนไลน์ การตลาดสมัยใหม่
 • Internet Marketing Trends : กระแส แนวโน้ม ของการตลาดออนไลน์ และธุรกิจออนไลน์
 • Update Trends 2019 : อะไรอินอะไรเอ้าท์ ในโลกการตลาดออนไลน์ (update ทุกเดือน ตามเทรนด์ปัจจุบัน!)
Part 2 : E-Commerce 2019 : การทำอีคอมเมิร์ซ ขายของออนไลน์ ปี 2562
 • Introduction to E-Commerce : ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ อีคอมเมิร์ซ
 • Website for E-Commerce : การทำอีคอมเมิร์ซ ในรูปแบบเว็บไซต์
 • Mobile E-Commerce : การทำอีคอมเมิร์ซ ในรูปแบบมือถือ และอุปกรณ์พกพา (M-Commerce)
 • SME E-Commerce : การทำอีคอมเมิร์ซ แบบมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ประกอบการ SME
 • Workshop : การเป็นเจ้าของร้านค้า E-Commerce
Part 3 : SEO 2019 : การทำเอสอีโอ แบบคุณภาพ เพื่อเพิ่มอันดับในหน้าค้นหา Google ปี 2562
 • Introduction to SEO : ทำความเข้าใจเอสอีโอ
 • Basic SEO for Marketing : เอสอีโอ เบื้องต้นที่นักการตลาดต้องรู้
 • SEO for Website : กลยุทธ์การปรับเอสอีโอ ให้เว็บไซต์
 • SEO for E-commerce : กลยุทธ์การปรับเอสอีโอ ให้ร้านขายของออนไลน์
 • SEO for Social Media : กลยุทธ์การปรับเอสอีโอ ให้โซเชียลมีเดีย (แบบไม่ต้องเขียนโปรแกรม-ไม่ต้องเก่ง IT)
 • Workshop : การทำ SEO for Marketing
Part 4 : Social Media Marketing 2019 : การทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ปี 2562
 • Introduction to Social Media Marketing : แนะนำ การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์
 • Social Media Marketing Trends : กระแส แนวโน้ม ของสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมในไทย ที่นักการตลาดออนไลน์ ควรรู้
 • Facebook Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Facebook
 • Instagram Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Instagram
 • YouTube Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม YouTube
 • Line@ Marketing : ทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ยอดนิยม Line@ ( LINE Official Account )
 • Workshop : การตลาดออนไลน์ ด้วย Social Media Marketing ยอดนิยม!สำหรับประเทศไทย
Part 5 : Online Advertising 2019 : การทำโฆษณาออนไลน์ สำหรับการตลาดสมัยใหม่ 2562
 • Introduction to Online Advertising : แนะนำ การทำโฆษณาออนไลน์
 • Online Advertising Must Knows : สิ่งที่ต้องทราบ ต้องพร้อม เพื่อการทำโฆษณาออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Paid Online Advertising : การทำโฆษณาออนไลน์สมัยใหม่ ยอดนิยม เช่น Facebook Ads และ Google Ads (AdWords) และ อื่นๆ
 • Workshop : การลงโฆษณาออนไลน์ Facebook Ads + Instagram Ads + Google Ads
Part 6 : Insight and Reports 2019 : การดูรายงานและวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก 2562
 • Using Insight : การใช้งานข้อมูลเชิงลึก สำหรับนักการตลาดออนไลน์
 • Must Read : ข้อมูลสำคัญ ต้องดู-ต้องรู้ ในรายงานข้อมูลเชิงลึกออนไลน์

ทุกหัวข้ออบรม มีเนื้อหาทั้งบรรยาย ทฤษฏี หลักการทำงาน ตัวอย่าง กลยุทธ์ และ Workshop ลงมือทำจริง
เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ SME E-Commerce และนักการตลาดออนไลน์ ทุกท่าน
ติดต่อข้อมูลอบรมเพิ่มเติม หรือแบบกลุ่ม in-house หรืออบรมสำหรับองค์กร ได้ที่ Tel : 02-612-9391 หรือ LineID : TrainingLine
copyright © สถาบันอบรม NET Dimension Training

ใบลงทะเบียนอบรม PDFtraining 2562

ส่วนหนึงของภาพความประทับใจ ในการอบรม การตลาดออนไลน์ ร่วมกัน สถาบันอบรม NET Dimension Training : ขอบคุณมากค่ะ :D
2010pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2010pic4-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2011pic2-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2011pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2012pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2012pic4-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์
2012pic6-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2013pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2013pic2-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2013pic5-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2013pic8-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2014pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์
2014pic2-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2014pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2014pic5-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2015pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2015pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2015pic4-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์
2016pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2016pic2-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2016pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2016pic4-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2016pic5-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2017pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์
2017pic2-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2017pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2017pic4-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2017pic5-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2017pic6-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2017pic7-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์
2018pic1-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2018pic2-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2018pic3-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2018pic4-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2018pic5-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์ 2018pic6-ภาพกลุ่มการตลาดออนไลน์
© ทุกภาพถ่าย เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันอบรม NET Dimension Training และ หน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม เท่านั้น ไม่อนุญาต ให้นำไปใช้ ที่เว็บไซต์อื่น นะคะ ©
addfriend-TrainingLine
ใบลงทะเบียนอบรม PDFtraining 2562

netdimension letwalk-top

netdimension logo

NET Dimension Co., Ltd
128/176 Payatai Plaza Building, 16th Floor, Payatai Road, Ratchatavee, Bangkok 10400
Tel : 02-612-9391  Fax : 02-612-9392  Email : contact@netdimension.co.th

netdimension letwalk-text

copyright © 2009-2019 NET Dimension Co., Ltd. All right reserved

netdimension letwalk

NET Dimension Co., Ltd
Tel : 02-612-9391 Mobile : 081-376-9798
Line ID : TrainingLine
copyright © 2009-2019 NET Dimension Co., Ltd.
All right reserved