net dimension training
Joomla Advanced Training ©
หลักสูตร : อบรมการปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง 7 มิติ - สำหรับแอดมินเว็บ
regist
net dimension training
Joomla Advanced Training ©
หลักสูตร : อบรมการปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง 7 มิติ

Overview : การอบรม จัดแบบ New Normal

 • จัดแบบ นั่งเว้นระยะห่าง social distancing
 • มาเดี่ยวนั่งแยก 1 เว้น 1 / มาคู่ นั่ง 2 เว้น 1 ค่ะ
 • จำกัดจำนวน ห้องละ ไม่เกิน 12 ท่าน
 • มี การตรวจวัดอุณหภูมิ ทางเข้าอาคาร
 • มี เจลล้างมือ ในห้องอบรม
 • ต้อง สวมหน้ากากอนามัย ทุกท่าน
 • มี หน้ากากอนามัย ให้ฟรี จำกัดจำนวน ท่านละ 1 ชิ้น
update NEW! Joomla Advanced 2020 - 7 parts ขั้นสูง 7 มิติ

คอร์ส Joomla Advanced พัฒนาหลักสูตร โดย © สถาบันอบรม NET Dimension Training และ อ.เนตรนภิศ นามผล วิทยากรประจำหลักสูตร CMS : Joomla/WordPress ประสบการณ์สอนสร้างเว็บไซต์มากกว่า 10 ปี ใช้งาน Joomla จริง และทำเว็บจริง ตั้งแต่ยุค Joomla 1.5.x เป็นต้นมา จนปัจจุบันก้าวเข้าสู่ Joomla 4.0

หลักสูตรนี้ เพื่อประโยชน์เต็มที่ ทุกมิติ สำหรับการปรับแต่งเว็บ Joomla ขั้นสูงขึ้น
เพื่อให้ ผู้ดูแลเว็บ หรือเจ้าหน้าที่ update เว็บ joomla เวอร์ชั่น 3.x สร้างความแตกต่าง เป็นรูปแบบของตนเองมากขึ้น
และ ใช้งานร่วมกับ เครื่องมือดีๆ ยอดนิยม ระดับ advanced ได้
รวมไปถึง การแก้ไขจัดการรูปแบบใหม่ๆ ของ template และเมนู ด้วย PHP/CSS
คอร์สนี้ เรียนกันแน่นๆ 2 วันเต็ม ค่ะ

* หลักสูตรนี้ เหมาะกับท่านที่ใช้ Joomla เบื้องต้นได้
* ไม่มีการสอนซ้ำ Joomla เบื้องต้น
* สอนด้วย Joomla 3.x

รูปแบบการอบรม
+ หลักสูตรอบรม 2 วันเต็ม / รวม 12 ชั่วโมง
+ มีคอมพิวเตอร์ และ internet ให้ ผู้เข้าอบรม ทุกท่าน 1 คน 1 เครื่อง
+ ชา กาแฟ อาหารว่าง และน้ำดื่ม
+ ได้รับประกาศนียบัตร ทุกท่าน (ที่เข้าอบรม ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลา)

Who Should Attend
1. เจ้าหน้าที่ update เนื้อหาเว็บ Joomla content
2. ผู้ดูแลเว็บ Joomla และ Joomla E-commerce
3. ผู้พัฒนาเว็บ Joomla และ Joomla E-commerce
4. webmaster ทุกท่านที่ใช้ Joomla ได้
5. บุคคลากร ผู้ดูแลงานด้านเว็บไซต์ Joomla ขององค์กร ราชการ มหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สมัคร แบบนิติบุคคล
+ ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ได้
+ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้
+ ค่าอบรมสัมมนา ลดหย่อนภาษี ได้

วันที่ :    24 - 25 สิงหาคม 2563 ตารางอบรม 2563
เวลา :    10.00 - 17.00 น. 
สถานที่ :    ห้องอบรม NET Dimension Training อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16
    แผนที่
ค่าลงทะเบียน :    ท่านละ 5,350 บาท
    (รวม Vat แล้ว) นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้
    * ไม่รับชำระหน้างาน ค่ะ
ศิษย์เก่า :    ลด 10 % ทุกหลักสูตร
กลุ่ม 3 ท่าน :    พิเศษ ลดทันที 15%
การชำระเงิน :    ชื่อบัญชี : บริษัท เนท ไดเมนชั่น จำกัด
    ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี : 2324 - 578 - 299
    รายละเอียด การหักภาษี ณ ที่จ่าย
   
วิทยากร :    อ.เนตรนภิศ นามผล
ประสบการณ์ :    1.วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ ภาครัฐและเอกชน ด้าน
    Graphics, Web, Programming, SEO, Social Media เป็นต้น
    2. มีประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์ Affiliate,
    Amazon, Google Adsense, และ PPC & CPC
    3. เป็นเจ้าของเว็บข่าวเพื่อการศึกษา อบรมสัมมนา
    4. Webmaster - WordPress /Joomla / Magento
    5. มีประสบการณ์ทำเว็บขึ้นอันดับ 1 - หน้า 1 Google
    6. เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร Internet Marketing 2011-2020

 

QRcode-ID-TrainingLine
addfriend-TrainingLine
สมัครอบรม ทางไลน์ไอดี ID: TrainingLine
หรือ
email : training@netdimension.co.th
หรือ
ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม

วันที่ :    24 - 25 สิงหาคม 2563
เวลา :    10.00 - 17.00 น. 
สถานที่ :    ห้องอบรม
  NET Dimension Training
  อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16
    แผนที่
ค่าลงทะเบียน :    ท่านละ 5,350 บาท
    * รวม vat แล้ว
    *ไม่รับชำระหน้างาน ค่ะ
ศิษย์เก่า :    ลด 10 % ทุกหลักสูตร
กลุ่ม 3 ท่าน :    พิเศษ ลดทันที 15%
การชำระเงิน :    ชื่อบัญชี :
  บริษัท เนท ไดเมนชั่น จำกัด
    ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี :
  2324 - 578 - 299
    รายละเอียด การหักภาษี ณ ที่จ่าย
   
วิทยากร :    อ.เนตรนภิศ นามผล
ประสบการณ์ : 
 • วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ ภาครัฐและเอกชน ด้าน Graphics, Web, Programming, SEO, Social Media เป็นต้น
 • มีประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์ Affiliate, Amazon, Google Adsense, และ PPC & CPC
 • เป็นเจ้าของเว็บข่าวเพื่อการศึกษา อบรมสัมมนา
 • Webmaster - WordPress /Joomla / Magento
 • มีประสบการณ์ทำเว็บขึ้นอันดับ 1 - หน้า 1 Google
 • เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร Internet Marketing 2011-2020
joomla-adv-content-banner
รายละเอียดหลักสูตร : Joomla Advanced Training ©
พัฒนาหลักสูตร โดย.. สถาบันอบรม NET Dimension Training (การละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่น่ารักเลยนะคะ อย่าทำ อย่าทำ)
Course outlines design by อ.เนตรนภิศ นามผล
Joomla Advanced Training อบรมการปรับแต่งเว็บ จูมล่าขั้นสูง 7 มิติ
Part 1 : Advanced Joomla Contents : มิติ 1 การปรับแต่งเนื้อหาเว็บจูมล่า ขั้นสูง
 • Advanced Joomla Contents for Joomla 3.x : ปรับแต่งเนื้อหาเว็บจูมล่าให้มีมิติขึ้น ด้วยคำสั่งต่างๆ ใน Joomla เวอร์ชั่น 3.x
 • Advanced Joomla Contents using Modules : ปรับแต่งเนื้อหาเว็บจูมล่า ขั้นสูง ด้วยโมดูล ตัว Top
 • Advanced Joomla Contents Styles : ปรับแต่งรูปแบบเนื้อหาเว็บจูมล่า ขั้นสูง (ตามใจเรา) ด้วย CSS
 • Advanced Joomla Text Editors : ปรับแต่งจูมล่าเท็กซ์อิดิเตอร์ ขั้นสูง เพิ่มความสนุกในการเขียน Article
Part 2 : Joomla Advanced Menus : มิติ 2 การปรับแต่งเมนู เว็บจูมล่า ขั้นสูง
 • Advanced Joomla Menus using Modules : ปรับแต่งเมนูจูมล่า ขั้นสูง ด้วยโมดูล
 • Advanced Joomla Menus using Programming : ปรับแต่งเมนูจูมล่า ขั้นสูง ด้วยการแก้ไขโปรแกรมมิ่ง (PHP+CSS)
 • Responsive Menu : การจัดการเมนูแบบ Responsive รองรับการแสดงผลใน iPhone/Smart Phone/Tablet
Part 3 : Joomla Advanced Modules : มิติ 3 การจัดการโมดูลเว็บจูมล่า ขั้นสูง
 • Advanced Module Positions : สร้าง เปลี่ยน แก้ไข สลับ และลบ ตำแหน่งโมดูล ได้
 • Advanced Module Styles : แก้ไขรูปแบบ และปรับแต่งลูกเล่น ให้โมดูล ได้
 • Adanced Joomla Module using Programming : การใช้งานโมดูล ขั้นสูง ด้วยโปรแกรมมิ่ง (PHP+CSS+XML)
Part 4 : Joomla Advanced Template : มิติ 4 การจัดการแม่แบบเว็บจูมล่าขั้นสูง
 • Understanding Joomla Template : ทำความเข้าใจ โครงสร้างแม่แบบเว็บจูมล่า
 • Advanced Template using PHP & CSS : ปรับแต่งแม่แบบเว็บจูมล่า ด้วย PHP และ CSS
 • Modifying Responsive Template : ปรับแต่งการแสดงผลส่วนของ Responsive Template ได้
 • Modifying Backend Template : ปรับแต่งการแสดงผลส่วนของ Template ผู้ดูแลระบบ ได้
Part 5 : Joomla Advanced SEO : มิติ 5 การจัดการคะแนนเอสอีโอ ให้เว็บจูมล่า
 • Joomla SEO structure : ทำความเข้าใจ โครงสร้างจูมล่า กับ คะแนน SEO
 • Advanced Joomla SEO using Modules : เพิ่มคะแนน SEO ให้เว็บจูมล่า ด้วยส่วนเสริมโมดูล
 • Advanced Joomla SEO using Programming : เพิ่มคะแนน SEO ให้เว็บจูมล่า ด้วยการปรับปรุงค่า Meta
Part 6 : Joomla Advanced Security : มิติ 6 การจัดการด้านความปลอดภัยให้เว็บจูมล่า
 • Advanced Admin Security : การเพิ่มความปลอดภัย ในระดับแอดมิน ผู้ดูแลเว็บ
 • Advanced Joomla Security Permissions : การเพิ่มความปลอดภัย เว็บจูมล่าด้วยการจัดการ Permissions
 • Advanced Joomla Security using Plugins : การเพิ่มความปลอดภัย เว็บจูมล่าด้วยปลั๊กอิน
 • Advanced Joomla Security using .htaccess : การเพิ่มความปลอดภัย เว็บจูมล่าด้วย .htaccess
Part 7 : Joomla Advanced Speed : มิติ 7 การจัดการความเร็วของการโหลดหน้าเว็บ จูมล่า
 • Advnaced Joomla Settings for Site Speed : การเพิ่มความเร็ว โดยการปรับแต่งการตั้งค่าเว็บไซต์ ในหน้าแอดมิน
 • Advanced Image for Page Speed : การเพิ่มความเร็ว โดยการจัดการภาพ
 • Advanced Files for Site Speed : การเพิ่มความเร็ว โดยการจัดการไฟล์ต่างๆ ในจูมล่า
 • Advanced Extensions for Site Speed : การเพิ่มความเร็ว โดยการใช้ส่วนเสริม
*** คอมพิวเตอร์ และ โฮส ทางสถาบันฯเรา มีให้ใช้งาน ฟรี ค่ะ 1 คน 1 เครื่อง ***

ติดต่อข้อมูลอบรมเพิ่มเติม หรือแบบกลุ่ม in-house หรืออบรมสำหรับองค์กร ได้ที่ Tel : 02-612-9391 หรือ LineID : TrainingLine
copyright © สถาบันอบรม NET Dimension Training


ส่วนหนึงของภาพความประทับใจ ในการอบรม Joomla ร่วมกัน สถาบันอบรม NET Dimension Training : ขอบคุณมากค่ะ :D
joomla2012netdimensiontraining-1 joomla2012netdimensiontraining-5 joomla2012netdimensiontraining-4 joomla2012netdimensiontraining-2 joomla2013netdimensiontraining-2 joomla2013netdimensiontraining-3
joomla2013netdimensiontraining-4 joomla2013netdimensiontraining-6 joomla2014netdimensiontraining-2 joomla2014netdimensiontraining-3 joomla2014netdimensiontraining-4 joomla2014netdimensiontraining-6
joomla2015netdimensiontraining-1 joomla2015netdimensiontraining-2 joomla2015netdimensiontraining-3 joomla2015netdimensiontraining-4 joomla2015netdimensiontraining-5 joomla2015netdimensiontraining-6
joomla2016netdimensiontraining-1 joomla2016netdimensiontraining-2 joomla2016netdimensiontraining-3 joomla2016netdimensiontraining-4 joomla2016netdimensiontraining-5 joomla2016netdimensiontraining-6
joomla2016netdimensiontraining-7 joomla2016netdimensiontraining-8 joomla2016netdimensiontraining-9 joomla2017netdimensiontraining-1 joomla2017netdimensiontraining-2 joomla2017netdimensiontraining-3
joomla2017netdimensiontraining-4 joomla2018netdimensiontraining-1 joomla2018netdimensiontraining-2 joomla2018netdimensiontraining-3 joomla2018netdimensiontraining-4 joomla2018netdimensiontraining-5
© ทุกภาพถ่าย เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันอบรม NET Dimension Training และ หน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม เท่านั้น ไม่อนุญาต ให้นำไปใช้ ที่เว็บไซต์อื่น นะคะ ©
addfriend-TrainingLine

netdimension letwalk-top

netdimension logo

NET Dimension Co., Ltd
128/176 Payatai Plaza Building, 16th Floor, Payatai Road, Ratchatavee, Bangkok 10400
Tel : 02-612-9391  Fax : 02-612-9392  Email : contact@netdimension.co.th

netdimension letwalk-text

copyright © 2009-2020 NET Dimension Co., Ltd. All right reserved

netdimension letwalk

NET Dimension Co., Ltd
Tel : 02-612-9391 Mobile : 081-376-9798
Line ID : TrainingLine
copyright © 2009-2020 NET Dimension Co., Ltd.
All right reserved